Työelämään tutustuminen (TET) 2018-2019

7.-luokalla siivoustet-päivä syksyllä ja keittiötet-päivä keväällä
8.- luokalla keittiötet-päivä syksyllä ja viikon työelämään tutustuminen viikolla 14 TAI 15 ryhmäjaon mukaisesti
9. -luokalla kahden viikon työelämään tutustuminen viikoilla 43- 44 TAI 45-46.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle