Bildningssektorns coronameddelande 7.8.2020


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle